Hydronix logo
Beton, Asfalt ve Proses Endüstrileri için Hydronix Dijital Mikrodalga Nem Ölçümü
Hayvan yemi, tahıl ve sıvılar için Hydro-Mix XT sensörü

Hydro-Mix XT; hayvan yemi, tahıl, pirinç, baklagil gibi akışkan ambalajsız katı malzemeler ve aynı zamanda sıvılardaki nemi ölçmek için tasarlanmıştır. Sensör gıda güvenliğine uygun malzemeden üretilmiştir ve işlem kontrol ortamlarında kurutma, oluklama, aktarma ve karıştırma sistemlerine kolaylıkla kurulabilir.

Sinyal işleme, düzleştirme ve ortalama alma dahil tüm işlevleri içeren, tek bir akıllı üniteden oluşan Hydro-Mix XT; seramik ön yüzü üzerinden geçen nem miktarını doğru bir şekilde ölçer. Sensör; oluklama sistemi, konveyör, mikser veya basınçlı kabın (5 bar basınç için 1 bar vakum) iç duvarıyla aynı hizada monte edilecek şekilde tasarlanmıştır ve birlikte teslim edilen Hydronix Sabitleme Plakası ile kolayca kurulabilir.

Hydronix Hydro-Com yazılımını kullanarak uzaktan yapılandırma, kalibrasyon, tanılama ve aygıt yazılımı yükseltme işlemlerini kolaya gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazılım, herhangi bir arayüz ünitesinin kullanılmasına gerek olmadan her türlü kontrol sistemiyle doğrudan entegrasyon yapılabilmesine olanak sağlar. Sinyal işleme, düzleştirme ve ortalama alma gibi yerleşik fonksiyonların ve doğrusal çıkışın bir arada olması sayesinde Hydro-Mix XT, endüstri standartlarında arayüzler kullanılan tüm kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebilir.


Oluklama sistemleri için nem sensörü

Hydro-Mix XT entegre kablo rakoru

Hydro-Mix XT sabitleme sistemi

Kolay kurulum için Hydro-Mix XT sabitleme sistemi