Gıdalar için Güvenli

Bu sensör, gıdayla temasa uygunluğun gerektiği durumlarda akan malzemelerin nemini ölçmek için tasarlanmıştır. Sensör, EN 1935/2004 gerekliliklerine uygundur.

© 2024 Hydronix Ltd. Registered in England No. 01609365