Hydronix logo
Beton, Asfalt ve Proses Endüstrileri için Hydronix Dijital Mikrodalga Nem Ölçümü

Hydronix sensörleri çok farklı ve çeşitli nem ölçme uygulamalarında kullanılır. Sensörlerimizin yer aldığı standart ürün yelpazemiz kum, agrega ve asfalt gibi aşındırıcı malzemeler için dünyanın önde gelen tercihi olmaya devam etmektedir. Buna ek olarak Hydronix olarak tahıl, hayvan yemi, talaş, fıstık, bakliyat ve biyokütle malzemeleri gibi uygulamalarda kullanılabilen sensörlerin yer aldığı eksiksiz bir ürün yelpazesi daha sunuyoruz.

Daha birçok farklı uygulama için de, dijital teknolojimiz nem ölçme alanındaki başarısını kanıtlamıştır. Bu malzemelerin ve uygulamaların bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu liste çok detaylı değildir, ancak uygulama ve malzeme bakımından sensörlerimizin ne kadar geniş bir yelpazede ölçüm yapabileceğini göstermektedir. Bu alanda her zaman deneyimlerimizi artırmayı ve yeni uygulamalar geliştirmek üzere iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Listede yer almayan bir talebiniz varsa veya ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilmemiz için lütfen bize ulaşın.

Hydronix ile nem ölçümü yapılabilecek uygulamalar:

Agregalar / Kum

Kum ve agrega içeriğindeki nem çok hassas bir şekilde ölçülebilir. Yığın proseslerde veya kesintisiz proseslerde kullanılan sensörler, malzemenin kuru ağırlığını doğru tespit edebilmek için bunkerlere veya konveyörlere monte edilir. Bu yapı, yığının azami seviyeye çıkarılmasına ve malzeme harmanlamasının doğru şekilde kontrol edilmesine yardımcı olur. Devamı...

Asfalt

Yığınlı veya kesintisiz çalışan asfalt tesislerinde kullanıldığında, hammaddelerdeki nem içeriği ölçülerek maliyet tasarrufu sağlanabilir. Böylece malzeme harmanlamasının kontrol edilmesine yardımcı olunur ve tutarlı bir yoğunluğun elde edilmesi garanti edilir. Bu, asfalt çimentosunun verimli şekilde kullanılmasını ve mevzuatlara uygunluğu sağlar. Ayrıca bkz. Geri Dönüşümlü Asfalt Kaplama (RAP). Devamı...

Geri Dönüşümlü Asfalt Kaplama (RAP)

Geri dönüşümlü asfalt kaplamada (RAP) nem ölçümü
Düşük Enerjili Asfalt (LEA) veya Sıcak Karışım Asfalt (WMA) imalatı yapan tesislerdeki yığın uygulamalarda ve kesintisiz uygulamalarda kullanılan Hydronix sensörler, çeşitli boyutlardaki geri dönüşümlü asfaltın nem içeriğini en hassas ve doğru şekilde ölçer. Bu sayede, emülsiyonlama maddesi eklenmeden önce doğru bir nem miktarının elde edilmesi sağlanır.

Döküm Kumu - Yaş Kum

Döküm kumunda nem ölçümü
Döküm kumunda (bentonit ve kok) nem ölçümü, tekrar edilebilir basma ve kayma mukavemetinin elde edilmesini sağlamak amacıyla tutarlı bir nem seviyesini korumak için kullanılır. Ölçümün mikserin önünden yapılması tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Hydronix ile irtibata geçin.

Cam - Kum

cam imalatı için kumda nem ölçümü
Dünyanın her yerindeki cam imalatı tesislerinde, kumdaki nem içeriğinin ölçülmesi için yaygın olarak kullanılır.
Kil Tuğlaları

Kildeki nem içeriğini izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Bu sayede yoğunluk, maksimum kalite, tekrarlanan kalıptan çıkarma ve fırında kurutma süreleri bakımından tutarlı işlemlerin gerçekleştirilmesi garanti edilir. Devamı...

Beton

Agregalardaki nem seviyelerinin ölçülmesi, kuru ağırlıkların doğru olmasını sağlar. Nihai su ekleme işlemini kontrol altında tutabilmek için, nem ölçümünün beton mikserinde gerçekleştirilmesi de mümkündür. Nem ölçümü sayesinde, su ve çimento oranının tutarlı olması ve dolayısıyla da mukavemet, işlenebilirlik, ürün yüzey ve renk özelliklerinde de tutarlılığın sağlanması garanti edilir. Çimento miktarı kullanımı ve atık azaltma konusunda daha verimli çalışılarak kayda değer maliyet tasarrufları elde edilir. Devamı...

Öğütülmüş Yakıt Külü
(Yüksek Fırın Cürufu)

Öğütülmüş yakıt külünde (PFA) nem ölçümü
Sensörler, öğütülmüş yakıt külündeki (PFA) ve PFA bulamacındaki nem miktarını ölçer. Tutucu malzeme olarak PFA kullanıldığında sensörler, proseste işlenen malzemenin doğru kuru ağırlığa sahip olmasını sağlamak için kullanılır. Sensörler ayrıca, otoklavlanmış hafif beton gibi ürünlerin imalatı sırasında daha yüksek kontrol sağlamak amacıyla PFA bulamacında da ölçüm gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu sayede su-çimento ve PFA oranlarının doğru ve tutarlı olması sağlanır.

Çatı Kiremitleri

Çatı kiremitlerinde nem ölçümü
Hammaddelerde ölçüm yapılması, kuru ağırlıkların doğru olmasını ve mikserdeki nihai su ekleme işleminin düzgün şekilde kontrol edilmesini sağlar. Böylece malzemeler doğru oranlarda kullanılır ve sonuçta tutarlı bir kalite ve renk elde edilir, kiremitler kalıplardan sorunsuz çıkar ve yetersiz kalite nedeniyle malzemelerin toplu şekilde ziyan olması engellenir.

Kumlu Kireç Tuğlaları

Kumlu kireç tuğlalarında nem ölçümü
Kumlu kireç tuğlalarının imalatı sırasında nem ve sıcaklık kolayca ölçülebilir. Bir döner pan mikser kullanıyorsanız nem ölçümünü doğru gerçekleştirmek ve ısı değişimlerine son derece hızlı tepkiler almak için Hydro-Probe Orbiter ideal çözümdür.
Tahıl / Hububat

Hydronix sensörler, çeşitli proses evrelerinde doğru nem içeriğini sağlamak ve kurutma maliyetlerini düşürmek için kullanılır. Sensörler ayrıca, küf oluşumunu engelleyici katkı maddelerinin hassas şekilde eklenmesini kontrol altında tutmak için de kullanılır. Devamı...

Pirinç

Çeltik pirinçte nem ölçümü. Devamı...
Hayvan Yemi

Hydronix sensörler, hayvan yemi imalatı sırasında nem ölçümü gerçekleştirmek üzere birçok farklı konumda kullanılabilir. Sensörler, kurutulmuş pancar küspesinde ölçüm yapmak ve peletleme işleminden önce buhar eklentisini kontrol altında tutmak amacıyla kullanılabilir. Devamı...

Evcil Hayvan Yemi / Kaba Öğütülmüş Hububat

Evcil hayvan yeminde nem ölçümü
Hydronix sensörler, kuru / kaba öğütülmüş hububat ve yaş mama imalatı sırasında nem ölçümü gerçekleştirmek için kullanılır.

Şeker Pancarı

Şeker pancarı parçalarındaki (şeker pancarı küspesi) nem içeriğinin ölçülmesi, kurutucu için sıcaklığın, kurutma süresinin ve hızın ayarlanmasına olanak sağlar. Bu sayede, kurutucudan çıkan malzemenin her zaman doğru nem içeriğine sahip olması ve peletleyici veya depolama için optimize edilmesi garanti edilir. Devamı...
Badem

Bademde nem ölçümü
Badem çekirdeği gibi çerezlerin nem içeriği, kalite ve hijyen nedeniyle çok sıkı bir şekilde denetlenir. Hydronix, bu fıstık ve çerezlerin içindeki nemi en hassas ve doğru şekilde ölçerek, üreticilerin ürünlerinin izin verilen toleranslar dahilinde olduğundan emin olmalarını sağlar. Bu sayede karlılık en üst düzeye çıkar ve küf veya nem kaynaklı diğer bozulmalar nedeniyle oluşabilecek ziyanlar azalır.

Çekirdekler ve Bakliyat

Çekirdeklerde ve bakliyatta nem ölçümü
XT ürün grubundaki sensörler; bunkerlerde, besleme hunilerinde, konveyör bantlarında, mikserlerde, helezon konveyörlerde ve toplu konveyörlerde bulunan her türlü çekirdek, tohum ve organik malzemede, kurutma ve ıslatma proseslerini kontrol altında tutmak amacıyla nem ölçümü gerçekleştirir.

Kahve

Kahvede nem ölçümü
Yeşil (çiğ) kahve çekirdeklerindeki veya benzer ürünlerdeki nem içeriği, çekirdeklerin kurutulmasını ve işlenmesini kontrol altında tutmak amacıyla en hassas ve doğru şekilde ölçülebilir.

Çerezler

Çerezlerde nem ölçümü
İşleme sırasında çerezlerde ölçüm yapılır. Badem için yukarıda verilen açıklamayı inceleyin.

Tohumlar

Tohumlarda nem ölçümü
Hydronix sensörler; bunkerlerde, besleme hunilerinde, konveyör bantlarında, mikserlerde, helezon konveyörlerde ve toplu konveyörlerde bulunan her türlü çekirdek, tohum ve organik malzemede, kurutma ve ıslatma proseslerini kontrol altında tutmak amacıyla nem ölçümü gerçekleştirir.

Soya

Soyada nem ölçümü
Hydronix sensörler, soya fasulyeleri ve soya küspelerindeki nem miktarını en doğru ve hassas şekilde ölçerek, üçüncü taraf kontrol sistemlerine doğrudan entegre edilebilecek bir doğrusal nem çıkışı sağlarlar.

Şerbetçiotu

Şerbetçiotunda nem ölçümü
Şerbetçiotu yataklarında nem ölçümü için kullanılır.
Buharlı ısı değiştirici

Buharlı ısı değiştiricide, konsantrenin tahliyesi için en uygun noktayı belirlemek amacıyla nem ölçümü gerçekleştirilir. Bu uygulama, buharlı ısı değiştiricinin tahliye edileceği hedef noktayı kesinleştirmek için kullanılabilir ya da konsantrenin nem yüzdesine veya Briks Derecesi içeriğine kalibre edilebilir. Ayrıca bkz. Püskürtmeli Kurutma ve Toz İçecekler.

Toz Gıdalar

Buharlı ısı değiştiricide, bir sıvıyı azaltırken pastörizasyon noktasından önce bir sensör kullanılabilir. Ayrıca bkz. Buharlı Isı Değiştirici ve Püskürtmeli Kurutma. Devamı...

Püskürtmeli Kurutma

Bir püskürtmeli kurutma prosesinden tutarlı sonuçlar elde edebilmek için, püskürtmeli kurutucuya girmeden önce konsantrasyondaki maksimum katı madde içeriğini bilmek çok önemlidir. Hydronix sensörler, püskürtmeli kurutucuya sürekli olarak aynı vizkozitede malzemenin gönderilmesini garanti etmek amacıyla, buharlı ısı değiştirici içindeki konsantrasyonda ölçüm yapmak için kullanılabilir. Devamı...

Şeker Üretimi

Hydrotrac sensör, bir şurup veya lapanın içeriğindeki Briks Derecesini ölçmek ve genellikle şeker üretimi sırasında kesintisiz vakum altında tahliye noktasını kontrol altında tutmak için kullanılır. Devamı...
Biyokütle Malzemeler

biyokütle malzemelerde nem ölçümü
Ağaç peletlerinde nem ölçümü için kullanılır.

Biyolojik Atık

Atık suda nem ölçümü
İkincil yakıt olarak kullanım için optimum nem içeriğinin sağlanması amacıyla atık su arıtma çamuru ve kentsel katı atıklardaki nem içeriğinin ölçümünde ve kontrolünde kullanılır.

Ağaç Peletleri

ağaç peletlerinde nem ölçümü
Endüstriyel brülörlere doğru oranda ahşap peletin gönderilmesini izlemek ve kontrol altında tutmak için kullanılır.

Kömür

Kömürde nem ölçümü
Kömürdeki nem içeriği ölçülebilir. Toz Kömür Püskürtme, düşük kalite kömürün veya düşük karbonlu kömürün elektrik üretmek amacıyla yakılması için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Küçük parçacık boyutlu düşük kalite kömürde, brülörlere gönderme sırasında ölçüm yapılır. Püskürtme oranı, kömürün nem içeriğine göre doğrudan hesaplanır. Çok büyük finansal kayıplara ve tesisin devre dışı kalmasına neden olabilecek ciddi derecede aşırı ısınma durumlarının engellenmesi için, malzeme kurudukça çıkışı alınan miktar azaltılır.
Selüloz Kağıt

Selülöz kağıtta nem ölçümü
Selülöz kağıttaki nem içeriğini ölçmek için kullanılır.
Yağlar

Yağlarda nem ölçümü
Hydronix sensörler, geri dönüşümlü makine yağı veya zeytinyağı gibi yağlarda nem ölçümü için kullanılır.