Hydronix logo
Beton, Asfalt ve Proses Endüstrileri için Hydronix Dijital Mikrodalga Nem Ölçümü

Hat üzeri proses kontrolünde, nem ölçümü için mikrodalga yöntemi dışında daha birçok yöntem mevcuttur. Bunlar arasında dirençli, kapasitif, kızıl ötesi ve nükleer teknikler yer alır. Bu yöntemlerin her birinde belirli problemler söz konusudur ve bu nedenle tesis kontrol sorumlularına ideal bir çözüm sunmazlar.

Dirençli:
Bu teknikte, su tutarlı bir iletken görevi görmediğinden hata oluşabilir. Örneğin, distile (saf) su elektrik iletmezken, tuzlu su ise elektrik iletkenliği olan bir malzemedir. Bu nedenle bu teknik, sudaki herhangi bir kirlenme durumundan ciddi şekilde etkilenir.

Kapasitif:
Bu yöntem nem ölçümünde daha yaygın kullanılır ancak sudaki kirlenmelerden etkilenme burada da söz konusudur. Ayrıca sadece sınırlı bir nem aralığında verimli şekilde çalışır.

Kızıl Ötesi:
Bu çok yaygın bir nem ölçüm yöntemidir ancak bu yansıtmalı bir teknik olduğundan, sadece yüzeyden ölçüm alınabilir ve dolayısıyla sonuçlar ürünün içindeki gerçek nem seviyesini göstermez. Teknik pahalıdır, özel olarak kalibre edilmiş ekipmanlar ve tozdan ve nemden arındırılmış bir ortam gerektirir.

Nükleer:
Nükleer nem ölçüm tekniği, nem kontrolü için düzgün bir yöntem sunar. Ancak aşırı derece pahalı olabileceği ve başarıyla çalışabilmesi için çok yüksek bir malzeme hacmi gerektirdiğinden birçok endüstride kullanıma uygun değildir.

Tüm bu nem ölçüm yöntemleriyle kıyaslandığında; Hydronix mikrodalga yöntemi kirlenmeden, renkten, parçacık boyutundan veya sıcaklıktan en az etkilenen ve tümüyle güvenli olan bir yöntemdir.

Nem Ölçümü için Mikrodalga Yöntemi

İki Kutuplu Su Molekülü

Nemi doğru şekilde ölçebilmek için, malzemede mevcut olan su moleküllerinin sayısını belirlemek gerekir. Bunun için, ölçülecek malzeme seramik ön yüzden veya mikrodalga nem sensörünün kafasından geçer ve bu sırada son derece düşük güçte bir elektromanyetik alan oluşturur. Su molekülünün ikiz kutup etkisi nedeniyle; nem içeriğindeki değişimler ile birlikte mikrodalga rezonatörünün rezonans frekansı da değişir. Sensördeki elektronik düzeneğin algıladığı durumlar da işte bu değişimlerdir. Bunlar daha sonra "ölçeklenmemiş birimler" bağlamında ölçülür. Bu birimler, mevcut olan nem içeriğinin hassas şekilde okunabilmesini sağlayacak bir kalibrasyon işlemi ile ölçeklenir. Sonuç olarak elde edilen sinyal, analog [0-20 mA (0-10 v) ya da 4-20mA] veya dijital RS485 iletişim bağlantısı üzerinden tesis kontrol sistemine geri gönderilir ve böylece su ekleme işlemindeki düzenlemelerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.