Hydronix logo
Beton, Asfalt ve Proses Endüstrileri için Hydronix Dijital Mikrodalga Nem Ölçümü

Dijital mikrodalga nem ölçümü, günümüzde yığın malzemelerin hat üzerinde ölçümüne yönelik en önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hydronix, malzeme nemindeki değişiklikler ile birlikte mikrodalga rezonatör frekansındaki değişimi ölçmeye yönelik dijital tekniklerin kullanıldığı bir sensör yelpazesine sahiptir. Bu sensör tipi, mevcut analog tekniklere kıyasla kayda değer avantajlar sunar. Bunlardan en önemli olanı şüphesiz, çok geniş kapsamlı nem içerikleri için son derece hassas ölçümler sunan ve çok farklı malzemelerde kullanılabilen bu tekniktir.

Dijital Ölçüm Tekniği

Hydronix mikrodalga nem sensörleri, kendi eşsiz dijital ölçüm teknolojimizi kullanarak birçok malzeme parametresini ölçer. Daha sonra bu parametreler, çeşitli gelişmiş algoritmalar kullanılarak hassas şekilde birleştirilir ve belirli uygulamalar için en üstün performanslı sonuçları verir. Bu teknoloji, herhangi bir malzemedeki nem değişimlerine doğrusal tepkiler veren mükemmel ölçüm performanslarının elde edilmesi amacıyla sensörlerin kolayca yapılandırılabilmelerine olanak sağlar.

Dijital Sinyal İşleme Filtreleri

Dijital mikrodalga sensörler, ölçümlerin anında işlenmesine olanak sağlayan yerleşik elektronik düzeneklere sahiptir ve tesis operatörlerinin veya otomatik kontrol kumandalarının ilgili malzemelerin nem içeriğini görebileceği istikrarlı bir sonuç oluşturmak üzere uygulanan bir gürültü azaltma filtrelemesi özelliği ile donatılmıştır.  Normalde filtreleme, sensörün nem içeriğine gösterdiği tepkiyi azaltma gibi bir yan etki doğurur. Ancak Hydronix teknolojisi, nem içeriğindeki değişimlere hızlı tepki göstermek amacıyla gelişmiş Dijital Sinyal İşleme (DSP) filtrelerinin kullanılmasına olanak sağlarken, aynı seviyede bir gürültü azaltma etkisini de korumaya devam eder.

Ölçüm Modları Seçimi

Hydronix sensörlerinde, farklı malzemelere en iyi sinyal tepkisinin verilmesini sağlamak amacıyla farklı ölçüm modlarını kullanabilme özelliği mevcuttur. Örneğin beton endüstrisinde, farklı agregalar için ayrı dielektrik özellik davranışı söz konusudur ve bu nedenle farklı ölçüm modlarına da verecekleri tepki farklı olacaktır. Modlar arasındaki bu tepki farklılıkları ayrıca, uygulamanın kendisindeki değişkenlere de uygulanabilir. Bu şekilde malzeme ve uygulama için sıcaklık aralığının, gerekli hassasiyetin ve zamanla görülen yığın yoğunluk değişimlerinin en iyi şekilde hesaba katıldığı en uygun olan mod seçilebilir.

Değişken Frekans Tekniği

Hydronix sensör tasarımındaki en önemli başlangıç hedefi ve nihai hedef her zaman performans olmuştur. Değişken frekans tekniği, 433 MHz veya 2,4 GHz gibi hazır frekans değerlerinin aksine, özel olarak talep edilen bir aralıkta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik, sensörün malzemedeki sıcaklık değişimlerinden ve iyon içeriğinden (genellikle tuz içeriği) olumsuz etkilenmeden sürekli olarak malzemedeki su moleküllerinin sayısındaki değişimi tespit etmeye odaklanabilmesine olanak sağlar.